Nirwana w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zgaśnięcie”. Natomiast Buddyści, termin ten tłumaczą jako przerwanie drogi cierpienia, które bierze się z ludzkiej niewiedzy. Jest to powód, dla którego to właśnie medytacja jest coraz chętniej praktykowana. Pozwala na spojrzenie w głąb siebie i na zlikwidowanie błędnego rozumienia rzeczywistości. Zdecydowanie warto zapoznać się z dodatkowymi informacjami, które są związane z tym obszernym pojęciem. Bardzo ...